ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7009300002717
  • Availability: In Stock
  • ฿59,800.00บาท

ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม

ประกอบไปด้วย

MTiny Coding Kit พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย, แผนการสอนและใบงาน

2 รายการ

ชุดบัตรอิเล็กทรอนิกส์และแผนที่ MTiny

2 รายการ

CodeyRocky พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย, แผนการสอนและใบงาน

2 รายการ

ชุดอุปกรณ์เสริม Neuron สำหรับชุด Codey Rocky

2 รายการ

โปรแกรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
- สื่อการเรียนรู้ผ่านสมาร์ททีวี
- โปรแกรมสื่อการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์

2 รายการ

หมายเหตุ

1. มีคู่มือการสอนฉบับภาษาไทย
2. มีแผนการสอนที่ตรงตามหลักสูตรตามระดับชั้น
3. ชุดคำสั่ง Coding
4. มีบทเรียนออนไลน์ที่สอดคล้องกับแผนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงทั้งปีการศึกษา
5. สามารถอบรมวิธีการใช้งานที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์
6. สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 45 วัน

+++รายละเอียดเพิ่มเติม+++

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good