ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001710
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบที่เชื่อมโยงจากระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น กราฟ ตารางสรุป และสามารถเพิ่มเติมข้อมูล และจัดการระบบผ่านเว็บไซต์ได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. ระบบจัดการและแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ประกอบด้วย ชื่อผู้บริหาร ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตราและสีประจำโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์

2. ระบบจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์

3. ระบบจัดการ ข้อมูลอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์

4. ระบบจัดการเพิ่มไฟล์เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ และจำกัดสิทธิในการดาวน์โหลดเอกสารบนเว็บไซต์

5. ระบบจัดการสื่อการเรียนการสอน/บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good