ระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดับพื้นฐาน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001734
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบที่ครอบคลุมมาตรฐานที่สามารถจัดการข้อมูล ให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวเพียง
ป้อนข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์เกณฑ์คะแนนในแต่ละมาตรฐานในระดับพื้นฐานและรวมคะแนนโดยอัตโนมัติ สามารถสรุปผลเป็นกราฟแต่ละมาตรฐานได้และยังส่งออกข้อมูลได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. เมนูการใช้งานที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน

2. สามารถติดตั้งแยกเป็นโมดูลของแต่ละมาตรฐานได้

3. ติดตั้งได้ไม่จำกัดเครื่อง โดยสามารถทำงานแต่ละโมดูลได้พร้อมกัน

4. สามารถบันทึกข้อมูลมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านได้

5. เมื่อป้อนข้อมูลดิบในแต่ละมาตรฐานในโปรแกรมสามารถคำนวณ ระดับคุณภาพให้โดยอัตโนมัติ

6. สามารถนำเข้าเอกสารเพื่อแสดงร่องรอยของแต่ละมาตรฐานได้

7. สามารถนำเข้ารูปภาพเพื่อแสดงร่องรอยของแต่ละมาตรฐานได้

8. สามารถแสดงสารสนเทศในแต่ละด้านในภาพรวมทั้งโรงเรียนได้

9. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารงานจัดการศึกษาของงาน ทั้ง 4 ฝ่ายหลักได้ เพื่อลดขั้นตอนการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good