ระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารนักเรียน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001758
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลคะแนนเก็บและผลการเรียน ตลอดจนการรายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. การตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

2. ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ

3. ข้อมูลผลการสอบ และคะแนนเก็บต่าง ๆ

4. ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good