ระบบการรายงาน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001727
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบที่จะรายงานข้อมูลของสถานศึกษา โดยสามารถส่งออกข้อมูลได้ทั้งรูปแบบไฟล์ Excel พร้อมทั้งดูรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. การรายงานผล และการนำส่ง หรือเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายการดังต่อไปนี้

• ระบบบริหารงานวิชาการ

• ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป

• ระบบบริหารงานบุคคล

• ระบบบริหารงานงบประมาณ

2. สามารถดูรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ ดังนี้

• ข้อมูลนักเรียน

• รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

• รายงานข้อมูลบุคลากร

• รายงานผลงานดีเด่น

              • รายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good