ระบบงานปกครอง SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001185
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียน สามารถบันทึกคะแนนความประพฤติ คะแนนการทำความดี และกำกับดูแลการบันทึกการมาโรงเรียนของนักเรียนได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good