ระบบคลังข้อสอบ SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001802
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

    เป็นระบบการจัดทำข้อสอบที่สามารถสร้าง กำหนดชุดประเภทข้อสอบได้ รวมถึงสามารถให้นักเรียนเข้ามาทำข้อสอบในระบบได้ รวมถึงการวิเคราะห์สรุปผลคะแนนได้      

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. การกำหนดชุดและประเภทของข้อสอบ

2. ระบบสามารถสร้างข้อสอบ และกำหนดวิชาที่สอบได้

3. สามารถกำหนดข้อสอบได้ทั้งแบบ อัตนัยและปรนัย

4. สามารถกำหนดเวลาการสอบ พรอมทั้งสามารถใสขอ เฉลยและกำหนดสัดส่วนคะแนน

5. สามารถวิเคราะห์ผล และสรุปคะแนนได้

6. สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good