ระบบรายงานการประเมินวิทยฐานะ SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001253
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสามารถจัดเตรียมความพร้อมของตน เอกสารและร่องรอยสอดรับกับเกณฑ์การประเมินรูปแบบใหม่ ที่จะเน้นไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคณะกรรมการจะประเมินผ่านระบบนี้เช่นกัน ไม่ต้องทำแฟ้มเอกสารประเมินและเตรียมตัวนำเสนอ ซึ่งจะช่วยลดภาระของครู ลดระยะเวลา และลดภาระของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. เครื่องมือบันทึกข้อมูล ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

2. ผู้บริหารสามารถประเมินให้คะแนนวิทยฐานะให้กับบุคลากรได้

3. ผู้บริหารสามารถเข้าไปดูข้อมูลและตรวจสอบของบุคลากร

4. สามารถบันทึกการมอบหมายงานสอนได้ของตนเอง

5. สามารถเก็บประวัติชั่วโมงตามตารางสอนของตนเองได้

6. ระบบสามารถประเมินการปฏิบัติงาน 5 ป.

7. สามารถส่งออกข้อมูลจากระบบได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good