ระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระดับปฐมวัย SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001741
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบที่ครอบคลุมมาตรฐานที่สามารถจัดการข้อมูล ให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวเพียงแค่
ป้อนข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์เกณฑ์คะแนนในแต่ละมาตรฐานในระดับปฐมวัยและรวมคะแนนโดยอัตโนมัติ สามารถสรุปผลเป็นกราฟแต่ละมาตรฐานได้และยังส่งออกข้อมูลได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. เมนูการใช้งานที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน

2. สามารถติดตั้งแยกเป็นโมดูล ของแต่ละมาตรฐานได้

3. ติดตั้งได้ไม่จำกัดเครื่องโดยสามารถทำงานแต่ละโมดูลได้พร้อมกัน

4. สามารถบันทึกข้อมูลมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านได้

5. เมื่อป้อนข้อมูลดิบในแต่ละมาตรฐานโปรแกรมสามารถคำนวณระดับคุณภาพให้โดยอัตโนมัติ

6. สามารถนำเข้าเอกสารเพื่อแสดงร่องรอยของแต่ละมาตรฐานได้

7. สามารถนำเข้ารูปภาพเพื่อแสดงร่องรอยของแต่ละมาตรฐานได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good