ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001789
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบที่ครอบคลุมในส่วนงานห้องสมุด โดยการทำงานแยกหมวดหมู่ระบบอย่างชัดเจน เช่น การยืมคืนหนังสือ ระบบสืบค้นหนังสือ และระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด มีเครื่องมือช่วยในการนำเข้าข้อมูล รวมถึงการส่งออกรายงานการเข้าใช้ และสรุปผลเป็นในรูปแบบกราฟได้  สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ เช่น Barcode , RFID ได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.      เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด รองรับระบบปฏิบัติการ 64 bit

2.      สามารถปฏิบัติการงานห้องสมุดเป็นอย่างน้อย ดังนี้

- งานวิเคราะห์หมวดหมู่ และลงรายการ

- งานบริการยืม-คืน

- งานวารสาร เอกสาร และวัสดุไม่ตีพิมพ์

- งานรายงาน และสถิติ

- งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

3. สนับสนุนการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ รุ่นใหม่กว่า

4. ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ แม้ว่าระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้

5. ซอฟต์แวร์แยกเป็นโมดูลการทำงาน และสามารถแยกติดตั้ง แต่ละโมดูลได้อย่างน้อย ดังนี้

- ระบบห้องสมุดสำหรับบรรณารักษ์เป็นโปรแกรมระบบ งานห้องสมุดที่มีการติดต่อกับผู้ใช้แบบ Graphics User Interface (GUI) เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับจอภาพ ระบบสัมผัส และระบบสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Printer, Barcode, RFID ได้

- ระบบให้บริการสืบค้น สามารถสืบค้นจากกราฟิกคีย์บอร์ด ในจอภาพสัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดจริง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ระบบการบันทึกการเข้าใช้บริการห้องสมุด สามารถบันทึก การเข้าใช้บริการห้องสมุด ผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้

- สามารถสืบค้น จองหนังสือ และดูสถิติรายงานต่าง ๆ ของห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ได้

6. ทุกโมดูลติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่จำกัดเครื่องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้

ประกอบด้วย

- ระบบสำหรับบรรณารักษ์

- ระบบสืบค้นสำหรับสมาชิก

- ระบบบันทึกการเข้าใช้บริการ

- ระบบการตรวจสอบหนังสือ

- ระบบสืบค้นผ่านเว็บไซต์

- ระบบสถิติ และรายงาน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good