ระบบงานสารบรรณ SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001123
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบสำหรับการบริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบได้ออกแบบให้ตรงตามขั้นตอน ขอบข่ายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำเอกสาร
การรับ–ส่ง เอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร (สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564)

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.      การสร้างเอกสารตามฟอร์มของหน่วยงานราชการ

2.      สามารถรับ- ส่งเอกสาร และตอบเอกสารได้ด้วยแอปพลิเคชันบน PC, สมาร์ทโฟน ผ่านเว็บบราวเซอร์

3.      มีระบบติดตามสถานะของเอกสาร

4.      สามารถกำหนดและระบุชื่อผู้มีสิทธิเห็นและอนุมัติเอกสาร

5.      สามารถสร้างตู้เอกสารและแฟ้มเอกสารได้ไม่จำกัดพร้อมทั้งกำหนดสิทธิในการเข้าถึงตู้เอกสาร
ในแต่ละตู้ที่กำหนดขึ้นมาได้

6.      รองรับประเภทเอกสารตามมาตรฐานงานสารบรรณ

7.      มีระบบแจ้งเตือนเอกสารเข้าด้วย Push notification

8.      มีหน้ารายงานผลสถิติเอกสารในรูปแบบภาพรวมทั้งระบบได้

9.      สามารถนำเข้ารายชื่อผู้ใช้งานด้วยไฟล์ Excel หรือสร้างผู้ใช้งานเป็นรายคนได้

10.   รองรับการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox , Opera, Safari และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

11.   รองรับชนิดไฟล์เอกสารทั้ง Docx , Doc , XIs , XIsx , ppt, pptx , pdf และไฟล์รูปภาพ

12.   สามารถส่งให้ผู้รับภายในระบบได้ไม่จำกัด

13.   สามารถส่งเอกสารผ่านระบบภายในและเผยแพร่ผ่านอีเมลได้

14.   สามารถแชร์ลิงก์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลนอกแพลตฟอร์มได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good