ระบบบันทึกเวลามาโรงเรียน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001772
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

เป็นระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน ครอบคลุมการลงสถานะการมาเรียนไม่ว่าจะเป็นการ มา ลา ขาด ลาป่วย ลากิจ ของนักเรียนแต่ละชั้นโดยสามารถรายงานข้อมูลออกมาในรูปแบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อกับระบบงานอื่นไม่ว่าจะเป็นระบบงานวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. การแสดงรายชื่อนักเรียนรายชั้นเพื่อความสะดวกในการลงเวลามาเรียนของนักเรียน

2. ระบบการ log in เข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัย

3. การลงเวลาการ มา ขาด ลาป่วย ลากิจ ของนักเรียนแต่ละ

4. การสรุปจำนวนการ มาเรียนของเด็กเป็นรายห้อง

5. การเชื่อมโยงกับระบบงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good