ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001062
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบแสดงภาพรวมการทำงานของทุกฝ่ายตามโครงสร้างของสถานศึกษา โดยแสดงเป็นรูปแบบกราฟ ตารางสรุปผลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้อย่างทันถ่วงที

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. แสดงสารสนเทศในภาพรวมของฝ่ายต่าง ๆ

2. แสดงผลในรูปแบบกราฟ และ Visual Control

3. สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

4. ครอบคลุมทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good