ระบบเยี่ยมบ้าน B (ผ่านมือถือ จำนวน 40 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001604
  • Availability:In Stock
  • ฿40,000.00บาท

แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สามารถกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน พร้อมแนบภาพถ่ายในการเยี่ยมบ้านได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. การแสดงรายชื่อนักเรียนตามระดับชั้น

2. การกำหนดพิกัด ตำแหน่งบ้านของนักเรียนที่ต้องการเยี่ยมบ้านได้

3. มีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในแต่ละด้าน

4. แสดงประวัติการเยี่ยมบ้านครั้งล่าสุด และประวัติย้อนหลังได้
           5. ข้อมูลต่างๆ สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good