เอกสารเสริมความรู้-การใช้บาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

0 reviews Write a review
  • Product Code: 9786165762373
  • Availability:In Stock
  • ฿149.00บาท

Solving Math Problems using the Bar Model Method

การใช้บาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

สารบัญ

-บทนำ

-บทที่ 1 มารู้จักบาร์โมเดล

-บทที่ 2 บาร์โมเดล 3 แบบ

-บทที่ 3 บาร์โมเดลกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร (1 ขั้นตอน)

            3.1 บาร์โมเดลกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบ

            3.2 บาร์โมเดลกับโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร

-บทที่ 4 บาร์โมเดลกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร (มากกว่า 1 ขั้นตอน)

-บทที่ 5 บาร์โมเดลกับโจทย์ปัญหาเศษส่วน อัตราส่วน และร้อยละ

            5.1 เศษส่วน

            5.2 อัตราส่วยน

            5.3 ร้อยละ

-บทที่ 6 บาร์โมเดลกับโจทย์ปัญหาเชิงพีชคณิต

-เฉลยลองทำดู

-บทส่งท้าย

-เอกสารอ้างอิง

-คณะผู้จัดทำ

-เกี่ยวกับผู้เขียน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good