หนังสือเรียนพื้นฐาน วรรณคดีลำนำ ป.6 (สพฐ)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 9786163179500
  • Availability:Out Of Stock
  • ฿61.00บาท

หนังสือเรียนพื้นฐาน วรรณคดีลำนำ ป.6 (สพฐ) 


หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชัวิต วรรณคดีลำนำ มีเนื้อหามุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาวรรณคดีที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วรรณคดีสำหรับ จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2551และท่องจำบทประพันธ์ที่ไพเราะอย่างเห็นคุณค่า รู้จักใช้กระบวณการคิดนำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านและเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีและวรรณกรรม วัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทย ตวามเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good