Search

Search

ชุดการหาความยาวโฟกัสและภาพที่เกิดจากเลนส์นูน

ชุดการหาความยาวโฟกัสและภาพที่เกิดจากเลนส์นูน

฿0.00บาท

ข้อมูลสินค้า ประกอบด้วย รางเลื่อน เลนส์นูน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และ 25 มม. พร้อมกรอบ ฉากร..

฿0.00บาท

ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

฿760.00บาท

M.670 ชุดการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก สอบถามรายละเอีย..

฿760.00บาท

ชุดการหาพื้นที่วงกลม

ชุดการหาพื้นที่วงกลม

฿760.00บาท

M.668 ชุดการหาพื้นที่วงกลม ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่วงกลม ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์..

฿760.00บาท

ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

฿760.00บาท

M.669 ชุดการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ใช้สอนเรื่อง การหาพื้นที่สามเหลี่ยม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร้านศึก..

฿760.00บาท

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)