Search

Search

กล่องถ่านไฟฉาย รังถ่าน 8 ก้อนเล็ก

กล่องถ่านไฟฉาย รังถ่าน 8 ก้อนเล็ก

฿0.00บาท

ข้อมูลสินค้า เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใส่ถ่านไฟฉาย และต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์..

฿0.00บาท

กล่องแสง

กล่องแสง

฿0.00บาท

ข้อมูลสินค้า ใช้ประกอบกับอุปกรณ์ชุดแสง เรื่องสเปกตรัม และเครื่องชั่งกระแส ตัวกล่องทำด้วยโลหะ ม..

฿0.00บาท

กล่องใส่สไลด์พลาสติก 100 แผ่น

กล่องใส่สไลด์พลาสติก 100 แผ่น

฿225.00บาท

สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..

฿225.00บาท

กล่องใส่สไลด์พลาสติก 25 แผ่น

กล่องใส่สไลด์พลาสติก 25 แผ่น

฿68.00บาท

สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีทุกชนิด ไม่ขายผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้..

฿68.00บาท

กล้องปริทรรศน์

กล้องปริทรรศน์

฿0.00บาท

ข้อมูลสินค้า ใช้เรียนรู้เรื่องการหักเหของแสง สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีท..

฿0.00บาท

กล้องสลับลาย

กล้องสลับลาย

฿0.00บาท

ข้อมูลสินค้า เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ เรื่องคาไลโดสโคป ซึ่งเกิดจากการสะท้อนแสงบนกระจกเงา 3 ..

฿0.00บาท

กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

฿0.00บาท

ข้อมูลสินค้า ใช้ในการทดลอง เพื่อศึกษาหลักการของกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย ประกอบด้วยรางเลื่อน ทำด..

฿0.00บาท

กวาง เต่า นกกระเต็น (สพฐ)

กวาง เต่า นกกระเต็น (สพฐ)

฿24.00บาท

กวาง เต่า นกกระเต็น (สพฐ)..

฿24.00บาท

กองทัพธรรม

กองทัพธรรม

฿60.00บาท ฿200.00บาท

กองทัพธรรม..

฿60.00บาท ฿200.00บาท

-70%
กังหันลมผลิตไฟฟ้า S20 ระดับมัธศึกษาตอนปลาย

กังหันลมผลิตไฟฟ้า S20 ระดับมัธศึกษาตอนปลาย

฿1,950.00บาท

กังหันลมผลิตไฟฟ้า S20 ระดับมัธศึกษาตอนปลายกิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม. 4 เรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้าhttps..

฿1,950.00บาท

กัลยาณิวัฒนานุสาวรีย์ (อค)

กัลยาณิวัฒนานุสาวรีย์ (อค)

฿500.00บาท

กัลยาณิวัฒนานุสาวรีย์ (อค)..

฿500.00บาท

กากับนกกาน้ำ  (อค)

กากับนกกาน้ำ (อค)

฿41.00บาท

กากับนกกาน้ำ  (อค)..

฿41.00บาท

Showing 133 to 144 of 2757 (230 Pages)